Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymiXXX Konferencja z cyklu
„Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

Termin: 3-5 listopada 2021 r. Rytro k. Nowego Sącza


Szanowni Państwo !!!
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXX Konferencji Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi.
XXX Konferencja Aktualia, organizowana przez Pracownię Polityki Surowcowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, odbędzie się w dniach 3-5 LISTOPADA 2021 r. w Rytrze k. Nowego Sącza (Hotel "Perła Południa").
Bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie tematyką tegorocznej edycji Konferencji Aktualia i aktywny udział w obradach.
Komitet Organizacyjny Konferencji informuje, że ze względu na zmienne obostrzenia związane z epidemią COVID-19 nie możemy zapewnić, że Konferencja odbędzie się w zaplanowanym terminie. Jeśli ewentualne kolejne obostrzenia uniemożliwią jej realizację w listopadzie 2021 r., to zostanie ona przeniesiona na rok 2022.

Z poważaniem
Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny Konferencji Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymiKonferencje z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” są organizowane corocznie od 1990 r., na stałe wpisując się w kalendarium wydarzeń poruszających szeroko pojętą problematykę gospodarki surowcami mineralnymi. Jednocześnie przyczyniają się do propagowania zasad zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami, a także w zakresie m.in. prowadzenia działalności na obszarach prawnie chronionych oraz gospodarki odpadami, zwłaszcza wydobywczymi.

Głównym celem cyklicznej konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” jest wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi (energetycznymi i nieenergetycznymi).

ORGANIZATORZY:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Pracownia Polityki Surowcowej
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi
Polskiej Akademii Nauk
Polska Akademia Nauk

SPONSORZY:

KGHM Polska Miedź S.A.

PGNiG SA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

PATRONAT MEDIALNY:

KRUSZYWA

Surowce i Maszyny Budowlane

KGHM Polska Miedź S.A.

 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków

e-mail: aktualia@min-pan.krakow.pl

Strona internetowa została sfinansowana ze środków NFOŚiGW. Za jej treść odpowiada wyłącznie IGSMiE PAN. NFOŚiGW