Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymiXXIX Konferencja z cyklu
„Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”

6-8 listopada 2019 r. Rytro k. Nowego Sącza


Konferencje z cyklu „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” są organizowane corocznie od 1990 r., na stałe wpisując się w kalendarium wydarzeń poruszających szeroko pojętą problematykę gospodarki surowcami mineralnymi. Jednocześnie przyczyniają się do propagowania zasad zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami, a także w zakresie m.in. prowadzenia działalności na obszarach prawnie chronionych oraz gospodarki odpadami, zwłaszcza wydobywczymi.

Głównym celem cyklicznej konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi” jest wymiana poglądów, doświadczeń i wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki surowcami mineralnymi (energetycznymi i nieenergetycznymi).

ORGANIZATORZY:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Pracownia Polityki Surowcowej
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

PATRONAT HONOROWY:

Minister Energii
Ministerstwo Energii

Główny Geolog Kraju
Ministerstwo Środowiska

PARTNER:

JSW Innowacje

SPONSOR:

Polska Grupa Górnicza S.A.

PATRONAT MEDIALNY:

KRUSZYWA

SUROWCE

WAŻNE DATY:

Do 31 lipca 2019 - termin dostarczenia tytułów referatów i posterów wraz z jednostronicowym streszczeniem, które będzie opublikowane w materiałach konferencyjnych

Do 06 września 2019 - termin dostarczenia pełnego tekstu artykułu do Zeszytów Naukowych IGSMiE PAN

Do 11 października 2019 - zniżkowa opłata za uczestnictwo w Konferencji

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków

e-mail: aktualia@min-pan.krakow.pl

Strona internetowa została sfinansowana ze środków NFOŚiGW. Za jej treść odpowiada wyłącznie IGSMiE PAN. NFOŚiGW